Деловая репутация

На будь-якому етапі розвитку бізнесу позитивна деловая репутация для компанії є запорукою її успішної діяльності, стабільного становища на ринку товарів, робіт і послуг. Це на неї в першу чергу орієнтуються потенційні споживачі і партнери, роблячи вибір при покупці товару (послуги) або приймаючи ділове рішення.
Саме тому одним з основних завдань компанії є створення і подальше збереження бездоганної ділової репутації.

Основа формування ділової репутації фірми-довіра до неї з боку суб’єктів бізнесу. Складовими його елементами є:

– чесність,

– компетентність,

– піклування,

– послідовність.

Це і є той мінімум, реалізація якого необхідна для формування хорошої ділової репутації компанії.

Поняття

Чинне законодавство містить чітке визначення поняття» ділова репутація», що застосовується виключно до банківських правовідносин*.


  • В розумінні Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ «ПРО банки і банківську діяльність» (ст. 2) ділова репутація – відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи.

Але це зовсім не означає, Що таке поняття не використовується в інших сферах господарювання юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Ділова репутація компанії, будучи, скоріше, суб’єктивним показником, громадською думкою про неї, формується протягом певного часу і залежить також від безлічі інших зовнішніх і внутрішніх факторів: її галузевої приналежності, організаційно-правової форми, розміру, історії розвитку, інфраструктурних елементів, наявності стратегії, рівня платоспроможності, фінансової стійкості та ін.

Не секрет, що на шляху до створення позитивного іміджу компанії з’являються свої «доброзичливці» – її конкуренти, які всіляко намагаються перешкодити їй зайняти своє стабільне місце під сонцем. Саме конкуренція часом породжує нечесні правила боротьби, у зв’язку з чим розробка компанією стратегії і тактики захисту своєї позитивної ділової репутації завжди була і буде одним з актуальних питань.

Добавить комментарий